turner9

fundatie

Vandaag naar de tentoonstelling GEVAAR en SCHOONHEID, Turner en de traditie van het sublieme in de Fundatie te Zwolle geweest. De tentoonstelling is ingericht naar de vier elementen: aarde, lucht, vuur en water. Als bouwstenen van de natuur vormen de vier elementen de kern van Turners schilderkunst. Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851) schilderde emotie en subjectiviteit, de mens is onlosmakelijk verbonden met de natuur. Turner wilde het licht zelf schilderen. Het sublieme stelt het grote tegenover het kleine en het eeuwige tegenover het tijdelijke. De zon was volgens Turner de eeuwigheid in optima forma. "The sun is God", zou hij op zijn sterfbed hebben gezegd. 

Wat is er subliemer dan vuur? Van vlammen die als geen ander gevaar en schoonheid in zich verenigen gaat grote aantrekkingskracht uit. Turner schilderde nagenoeg geen mensen. De mens is kansloos tegenover de elementen.

 

In Museum de Fundatie te Zwolle zijn de elementen water en vuur uitgelicht. In het Rijksmuseum Twenthe zijn de elementen aarde en lucht te zien. Dus binnenkort naar Enschede! De tentoonstelling duurt t/m 3 januari 2016.

turner8turner6