Vandaag bij Sieuwke Ronner vergaderen met Noorder Art. Het is fijn om elkaar weer te zien en we hebben een nieuw thema vastgesteld waaraan we ieder op onze eigen manier aan gaan werken: muziek! Later zullen we hier nader op ingaan, omdat we eerst aan het werk gaan. 

 

NASieuwkeNASieuwke1NAbijSieuwke