Je talent

Talent is wat je ‘van nature’  bent – dat waar je voor gemaakt bent.
Veel mensen geloven niet of nauwelijks dat ze ergens talentvol in zijn. Of ze vinden hun Talent vanzelfsprekend of niet zo van belang. Hoezo, niet van belang? Het is juist dát waarom mensen je opzoeken of nodig hebben. Je doet jezelf een groot plezier door het zelf ook te waarderen ( = ‘waarde-eren’) en het te eren als belangrijk onderdeel in je leven. Het wil overigens niet zeggen dat je  Talent niet moet worden ont-dekt, bijgeschaafd en geoefend om het in zijn volle kwaliteit naar buiten te laten komen. Er is vaak tijd, ervaring en reflectie voor nodig om het van jezelf te zien en te eigenen. Dan heb je het ‘Wat’ van je Talent te pakken maar daarna volgt nog het ‘Hoe’ omdat het er ook bij hoort om het op jouw unieke manier te gebruiken.

Van Joost Drenthe / Instituut Orbis te Niekerk - Amersfoort / Transformationeel trainen en coachen