Vanaf 1431 was hier in Leiden de Latijnse School gevestigd. Na de komst van de universiteit de hoogste onderwijsinstelling in Leiden. Hier leerde men rekenen, schrijven en lezen. Het huidige gebouw dateert uit 1599. Rembrandt van Rijn volgde hier onderwijs met de bedoeling daarna naar de universiteit te gaan. Hij besloot echter schilder te worden. En hier loop ik zonder vooropgezet plan toch maar even weer mooi langs!!

Latijnseschool Leiden2LatijnseschoolLeiden4.jpgjLaijnseschoolLeiden3

Latijnse school Leiden