Inge Wierda, kunsthistoricus en specialist in Russische kunst, heeft een iconenlezing gegeven in het iconenatelier Silouan van Ronald Medema in het mooie 13de eeuwse kerkje van Lettelbert in Groningen. Mijn liefde voor de icoon is en blijft. We werden meegenomen naar o.a. Novgorod en Kiev. De oudtestamentische icoon Drievuldigheid van Andrej Roebljov werd uitgebreid besproken (24-02-2017).

il1

il2il3il4il5