De video duurt twee en een halve minuut en gaat over het gedicht ‘Tijd’ van Rutger Kopland. Met dank aan de familie van Rutger Kopland die toestond om het gedicht voor deze expositie Tijd in de Martinikerk Groningen (september 2017) te mogen gebruiken.